Nguyễn Viết Tốn
Broker

Cell: 416-300-7653
E mail: tonguyen@trebnet.com
CITY REALTY Inc., Brokerage
Tel: 416-248-8880  Fax: 416-645-5946
546 Annette St., Toronto   M6S 2C2

Nguyễn Andy
Salesperson

Cell: 416-894-8162
E mail: andynguyen@trebnet.com

  Trang Nhà  |  Tìm Nhà  |  Thị trường  |  Kiểm Tra  |  Mortgage  |  Mua Nhà  |  Bảo hiểm  |  Chủ nhà nên biết  |  Bán Nhà  |  Tài Liệu Khác  |  Máy Tính  |  Liên Kết

Chào Mừng Qúy Khách

 • Trong tinh thần Phục Vụ Qúy Khách, chúng tôi biên soạn (trong cột ĐỌC NHANH) và sưu tầm những bài báo liên quan đến nhà đất, từ lúc tìm mua, rồi làm chủ đến khi bán nhà. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu nhiều tài liệu về cuộc sống tại Ontario như Luật Lao Động, Tai Nạn nơi làm việc, Thất Nghiệp, Thuê Nhà...Trong trang Liên Kết, có nhiều đường dẫn về báo chí, văn hóa , văn nghệ, y học, các hội đoàn, ...
 • Xin Qúy Khách nhấp vào từng ô, có gạch dưới sau đây, để vào một trang mạng. Hoặc nhấp vào mỗi thư mục trên, vào trang chính của thư mục đó, và tiếp tục từng trang trong thư mục.
 • Chúng tôi sẽ có những bài về An Toàn Điện, Vay Tiền ở Canada, Kết Cấu Nhà,....
 • Các bài viết cũng như các bảng kê thường mới chỉ đặt vấn đề, cô đọng kết qủa hoặc mới chỉ nêu điển hình làm mẫu. Nên khi Qúy Khách muốn thảo luận chi tiết hơn , cụ thể hơn về căn nhà muốn mua, xin lên lạc với chúng tôi tại 416-300-7653 hay email tới tonguyen@trebnet.com
 • Xin chân thành cám ơn , và mong được phục vụ Qúy Khách

Đọc nhanh, Nguyễn Viết Tốn

 • Tìm Nhà
 • MLS, các Chữ viết tắt
 • MLS, tiếng Việt
 • Agent Bên Mua Nhà
 • Toronto Zoning By-Law
 • Hợp Đồng mua nhà
 • Sau khi Hợp Đồng xong
 • Kiểm tra mối
 • Vết nứt tường nhà
 • Lò sưởi gas, gió nóng
 • Mở tiệm giặt sấy
 • Sang tên nhà đất
 • Tính Giá xây sửa nhà
 • Mất Tiếp Đất Hệ Điện
 • Coolroom thấm nước

 • Mua Nhà

 • Điện Từ trường và Ung Thư
 • Mua nhà trực tiếp với Agent bên Bán
 • 8 bài báo về mua nhà
 • Phong Thủy

 • Bảo Hiểm

 • Bảo hiểm cho chủ nhà ?
 • Bảo hiểm tài sản
 • Bảo hiểm xe và deductible
 • Bảo hiểm thiên tai
 • Bảo hiểm sửa chữa nhà
 • Thị Trường

 • Thị trường tháng này
 • Đọc báo về Nhà Đất Toronto, năm 2016
 • Đọc báo về Nhà Đất Toronto, năm 2015
 • Đọc báo về Nhà Đất Toronto, năm 2014
 • Giá bán và Giá tính thuế
 • Số ngày chờ bán
 • Thị trường năm 2011
 • Thị trường năm 2012
 • Thị trường năm 2013
 • Thị trường năm 2014
 • Thị trường năm 2015
 • Thị trường năm 2016
 • Chỉ Số Giá Bán Nhà
 • Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ

 • Mortgage

 • Lãi suất tham khảo
 • Luât khánh tận bên Mỹ

 • Kiểm Tra

 • Kiểm tra nhà
 • Hình Chi Tiết Nhà
 • Rầm thượng, tầng áp mái, attic
 • Từ Điển Tổng Hợp về Kiểm Tra Nhà

 • Chủ nhà cần biết

 • Cách Trị Ruồi
 • Nhà cho thuê
 • Cách tẩy dầu mỡ trên sân
 • Homestead: Bảo vệ nhà
 • Cẩm nang của người thuê nhà 2008

 • Máy Tính

 • Tính thuế sang tên nhà
 • Tính tiền được vay
 • Tính nợ phải trả
 • Tính tiền bảo hiểm mortgage
 • Tính thu nhập cần có để mua nhà
 • Liên Kết

 • Tin Tức Hằng Ngày
 • Văn Hóa, Văn Nghệ
 • Thân Hữu, Hội Đoàn
 • Phong Thủy
 • Bất Động Sản Thế Giới
 • Y Tế
 • Hơn Trăm Bài về Bệnh và Thuốc
 • và nhiều tài liệu khác, xin mời xem tiếp
 • Bán Nhà

 • Trích đăng 12 bài báo về bán nhà
 • Vừa mua vừa bán
 • Điểm tín dụng khi bán nhà
 • Nợ nhì và bán nhà
 • Định giá bán nhà
 • Tài liệu Khác

 • Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào
 • Tư vấn Luật, miễn phí
 • Thẻ điện thoại
 • Hóa chất độc hại ảnh hưởng thợ nail
 • Bồi Thẩm Đoàn 2
 • Nghề Nail và hóa chất
 • Thông tin cho người mới định cư
 • Mới đến Ontario
 • Y Tế Ontario
 • Bảo Hiểm Thất Nghiệp
 • Ly Dị và Luật Gia Đình
 • Công Dụng của Cell Phone
 • Luât Lao Động Ontario
 • Tai nạn nơi làm việc, các phúc lợi
 • Các Sản phẩm cấm vào Canada
 • Bản đồ các nơi trồng cỏ, Toronto
 • Real Estate Lawyer, Toronto Star
 • Xe bus TTC, Mississauga, Brampton
 • Home Buying Step by Step
 • Property Tax Rates, Cities, Years
 • và nhiều tài liệu khác, xin mời xem tiếp
 • Bài mới

  1. Ngày 4/4/2018:   Thị Trường Nhà Đất đến 31 tháng 3, năm 2018
  2. Ngày 4/4/2018:   Bảng 1, Giá Bán Nhà tháng 3 năm 2017, lớn hơn $1,000,000
  3. Ngày 9/9/2017:   Nhà cho thuê
  4. Ngày 9/9/2017:   Thừa Kế, Trợ Cấp và Nhà Tàn Tật
  5. Ngày 7/8/2017:   Tiết Kiệm Học Vấn
  6. Ngày 7/8/2017:   Cần biết về Nhân Quyền ở Ontario
  7. Ngày 9/4/2017:   Tài sản của người tâm thầṇ
  8. Ngày 14/ 2 /2017:   Bán nhà và thuế
  9. Ngày 26/10/2016:   Ba bài báo về Bảo hiểm chủ quyền
  10. Ngày 18/10/2014:   Qũy Hưu và Tiền Bù
  11. Ngày 27/9/2016:   Kiểm tra nhà̀
  12. Ngày 24/9/2016:   Tính giá xây sửa nhà
  13. Ngày 5/8/2016:  Trích đăng 12 bài báo về bán nhà
  14. Ngày 29 / 07 / 2016:   Đọc báo về Nhà Đất Toronto, năm 2016
  15. Ngày 22/4/2016:   Bị Đụng Xe ?
  16. Ngày 15/ 2 /2016:   Mới đến Ontario
  17. Ngày 15/ 2 /2016:   Y Tế Ontario
  18. Ngày 13/ 2 /2016:   Thị trường vàng và nhà đất
  19. Ngày 12/2/2016:   Bảo hộ người già, báo Người Việṭ
  20. Ngày 7 / 2 / 2016:   Thưa kiện tòa Small Claims: Phải làm gì?
  21. Ngày 15/1/2016:   Tài chánh quốc tế
  22. Ngày 2/ 1 / 2016:   Thông tin cho người mới định cư
  23. Ngày 21/ 12 / 2015:  Điện Từ trường và Ung Thư
  24. Ngày 19/ 12 / 2015:  Bản đồ tội ác, Toronto 2015, CityNews
  25. Ngày 11 / 12 / 2015:  Bảo hiểm thiên tai
  26. Ngày 30/11/2015:   Luật Khánh Tận: Bảo vệ tài sản giản dị
  27. Ngày 13/10/2015:   Kế Hoạch Tránh Bạo Hành
  28. Ngày 14 / 9 / 2015:   Bệnh Cờ Bạc
  29. Ngày 14 / 9 / 2015:   Hướng dẫn về cuộc sống ở Ontario
  30. Ngày 11 / 9 / 2015:   Chì trong nước uống
  31. Ngày 3/9/2015:   Ngân Hàng Trung Ương, cổ phiếu và lãi suất tại Hoa Kỳ
  32. Ngày 2/9/2015:   Luật Canada và Pháp
  33. Ngày 14/3/2015:   Wheelchair Minivaṇ
  34. Ngày 21/10/2014:   Quỹ Tiết Kiệm Tàn Tật
  35. Ngày 7/10/2014:   Luât Tài Sản bên California, Một vài mẫu kế hoạch thông dụng
  36. Ngày 8/8/2014:   Phụ Nữ và Bạo Hành
  37. Ngày 6/4/2014:   Mua nhà trực tiếp với Agent bên Bán
  38. Ngày 18/9/2013:   Mua condo mới
  39. Ngày 23/7/2013:   Người già cần biết
  40. Ngày 19/6/2013:   Ai chịu trách nhiệnm khi cây đổ ?
  41. Ngày 18/5/2013:  Mua nhà triplex
  42. Ngày 10/5/2013:  Thay mái shingle
  43. Ngày 8/5/2013:  Agent Bên Mua Nhà
  44. Ngày 20/4 /2012:   Tiến thất nghiệp sau ngày 7 tháng 4, 2013
  45. Ngày 17/4/2013:   Blog Cựu Học sinh Trung Học Công lập Long Khánh
  46. Ngày 21/3/2013:   Kiểm tra mối
  47. Ngày 12 / 9 /2012:   Sang tên nhà đất
  48. Ngày 4 / 9 /2012:   Chỉ Số Giá Bán Nhà
  49. Ngày 3 / 9 /2012:   Phong Thủy: Số Nhà và Hướng Nhà
  50. Ngày 5/1/2012:   Homestead: Bảo vệ nhà của bạn
  51. Ngày 16/12/2011:   Cẩm nang của người thuê nhà
  52. Ngày 16/12/2011:   Bảo hiểm bồi thường những gì nữa?

  Vết Nứt Tường Nhà

  hình 3

  Vết nứt bậc thang trên tường gạch hay gạch block chứng tỏ nền móng bị lún. hay đội lên. Nếu miệng các vết nứt này từ 1/2 inch trở lên, là hư nặng, phải nhờ kỹ sư kết cấu xem xét.

       Xin mời đọc tiếp

  Mở tiệm giặt sấy

  Nguyễn Viết Tốn

  Thuận lợi dịch vụ giặt sấy:
  • lợi tức cao so với các ngành nghề khác
  • Không ảnh hưởng nếu kinh tế bị suy giảm
  • Cần ít nhân lực
  • Dễ dàng mướn và điều hành công nhân
  • Nhận tiền mặt, không phải thương thảo gì với khách hang
  • Có thể trả chậm từ 50 đến 75% khi mua máy
  • Thu nhập thêm với các dịch vụ: giặt và xếp lại, nhận giặt khô, vá sửa quần áo, nhận giặt da, thảm, bán cà phê, bột giặt
      Xin mời đọc tiếp

  Căn hộ tầng hầm

  Khi đọc trong quảng cáo, “in-law basement”, nhiều người cứ tưởng là tầng hầm này hợp pháp để cư ngụ. Thật ra, “in-law” chỉ có nghĩa là họ hàng bên chồng/vợ, hoàn toàn không có nghĩa là “legal” mặc dù có hai chữ “in” và “law”.  Quy định về tầng hầm mỗi thành phố một khác, nên khi mua nhà ở đâu, phải tìm hiểu quy định nơi ấy. Vi phạm có thể bị phạt $25,000 đến $50,000 hay 1 năm tù... Xin mời đọc tiếp

  Đại Cương về Lò Sưởi Gas, Gió Nóng

  Nguyễn Viết Tốn

  1. Năm sản xuất:  Người ta thường thay lò sau 20 năm dùng, một phần vì các bộ phận hư, một phần do tiến bộ kỹ thuật, dùng lò mới an toàn và tiết kiệm hơn. Trên các phiếu dán hay treo tại lò, thường có ngày lắp đặt, hoặc xem số serial dán bên trong vỏ lò , suy ra năm sản xuất.
  Như của Lennox, serial 5178M 99989, nghĩa là tháng May, năm 1978..... Xin mời đọc tiếp

  Các cải tiến lò sưởi gas

  Nguyễn Viết Tốn

  Các cải tiến đều nhằm hai mục đích là an toàn và tiết kiệm. Thêm quạt hút khói, mồi lửa gián đoạn và bộ trao đổi nhiệt thứ hai.     Xin mời đọc tiếp

  Ngập lụt tầng hầm

  ....Tầng hầm ẩm ướt khi nước đọng chung quanh móng nhà. Nên cần có đường thoát nước mưa cho toàn lô đất, ngắt không cho máng xối vào cống ngầm nữa, cũng như mặt đất quanh nhà phải dốc lài ra phía ngoài tường ..... Xin mời đọc tiếp

  Án lệ Nhà Đất

  Trên trang báo Toronto Star, mỗi hai tuần , có bài của luật sư chuyên về Nhà đất AARON, rất hữu ích cho chủ nhà, cũng như khi mua bán nhà...      Xin mời đọc trực tiếp bài Anh Ngữ

  Toronto Zoning ByLaw

  Nguyễn Viết Tốn

  Khi định mua nhà mà  sẽ thay đổi mục đích sử dụng, hay xây nhà mới, xây gara, Người Mua phải kiểm chứng lại theo Zoning By-Law...     Xin mời đọc tiếp

  Sang Tên Nhà Đất

  Nguyễn Viết Tốn

  Mua nhà, chọn luật sư sao cho phí ít, công việc trôi chảy, sau khi nhận nhà không gặp gì phiến toái .  Bài này giới thiệu các công việc chính của luật sư, cách tính phí và một mẫu Thư Yêu Cầu Sang Tên     Xin mời đọc tiếp

  T́nh giá xây sửa nhà

  Trước khi mua một căn nhà, thường chúng ta muốn biết phải chi bao nhiêu nữa để sửa nhà này cho vừa ý. Tốt nhất là mời một nhà thầu mình tin tưởng để họ hiến giá. Còn nếu không, phải tự tìm trên mạng. Thí dụ như trang này http://www.ontariocontractors.com/costs.htm , các đơn giá đều tính theo feet, squarefeet khiến ta bối rối vì không có bản vẽ. Hơn nữa, đơn giá thường chênh lệch rất nhiều, có khi tới ba lần, lại càng thấy mơ hồ thêm. Trái lại, trang costtobuild sau thực tiễn hơn. Chúng ta thay đổi từng đăc điểm nhà, xem trang báo giá sau cùng, sẽ có chênh lệ̣ch giá giữa các tùy chọn cụ thể hơn... Xin mời đọc tiếp

  Tự Khai Thuế năm 2010

  Nguyễn Viết Tốn

  ...Người chồng/vợ ở Canada được khai tiền đã gửi vê VN nuôi vợ/chồng , hay nuôi con dưới 18 tuổi, hoặc con trên 18 tuổi mà tàn tật.... Xin mời đọc tiếp

  Định giá mua bán nhà

  Nguyễn Viết Tốn          
  Giá mua bán nhà thay đổi tùy theo ý thích chủ quan của mỗi người. Nên  nếu tân trang nhà trước khi bán, chưa chắc đã thu hồi được toàn bộ chi phí sửa chữa.      Xin mời đọc tiếp

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  Về đầu trang